pokazy w planetarium
lekcje astronomii
jak sie zapisac
kontakt
o nas
Pokaz planetaryjny

O nas

W maju 2009 r. w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła działalność Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii „Planetarium”. Głównym celem Pracowni jest popularyzacja astronomii przy zastosowaniu nowoczesnych technik multimedialnych. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć dla uczniów szkół wszystkich szczebli oraz innych osób zainteresowanych astronomią, a zajęcia prowadzone są przez zawodowych astronomów.

Oferujemy pokazy w cyfrowym planetarium, czyli komputerowe projekcje nieba na pół sferycznym ekranie. Prowadzimy także lekcje na wybrane tematy z dziedziny astronomii, a ich poziom i zakres informacji dostosowane są do wieku słuchaczy. Każda lekcja jest bogato ilustrowana barwnymi prezentacjami multimedialnymi, zawierającymi oprócz zdjęć także animacje i filmy.

Treści pokazów w planetarium i lekcji stanowią istotne uzupełnienie wiedzy z dziedziny astronomii przekazywanej uczniom w ramach realizacji programu szkolnego.

Zajęcia w tygodniu prowadzimy wyłącznie dla grup zorganizowanych.

Regulamin Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Astronomii PLANETARIUM


opiekun strony:
Remote Spaces Uniwersytet Wrocławski